Svařování

Pro potřeby svařování máme k dispozici technologii odporového svařování.