Letecké foto
CNC
Nová hala postupové lisy
DSC_4817
3D
Piktogram

Elektroerozivní drátové řezání

Pro přesné opracování máme k dispozici technologii Elektroerozivního drátového řezání FANUC Robocut včetně řídící CNC jednotky.

Elektroerozivní drátové řezání je elektro-tepelný proces řezání. V tomto procesu se využívá abrazivní funkce elektrických nábojů mezi 2 elektrodami - kusem a drátem. Tyto 2 elektrody jsou ponořeny v izolační kapalině tzv. dielektriku a při jejich přiblížení mezi nimi dojde k jiskření. Skutečný úběr materiálu se tvoří pomocí kombinace elektrických a plazmových fyzikálních procesů. Prostřednictvím přeměny elektrické energie na teplo během zapalování oblouku se zahájí tavení elektrod, což vede k odstraňování materiálu. Na rozdíl od ostatního třískového obrábění zde nedochází k mechanickému odebírání materiálu. Skutečný tvar kusu je tvarován podle modelu pomocí počítačem naprogramovaných pohybů, tedy pohybem nástroje ( drátu ) v surovém polotovaru. Pomocí drátového řezání lze obrábět v zásadě všechny materiály s minimální elektrickou vodivostí cca 0,01 S/cm. Čím více je materiál homogenní, tím více se hodí pro drátové řezání.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<