Letecké foto
CNC
Nová hala postupové lisy
DSC_4817
3D
Piktogram

Omílání

Pomocí omílání umíme řešit celou škálu technologických požadavků, které mohou vzniknout při jednotlivých procesech výroby.

Prakticky v každém přetvárném procesu, ať již se jedná o lití, lisování, řezání nebo obrábění, vznikají nerovnosti, otřepy a znečištění povrchu výrobků. Jejich tvar bývá rozmanitý, ale technologie k jejich odstranění je mnohdy podobná. Pomocí omílání lze řešit celou škálu technologických požadavků, jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, vyhlazování povrchu a jeho leštění, odmašťování a čištění, odstraňování okují či broušení řezu. Příklad nejčastějšího technologického požadavku je odstranění otřepů. Odstředivé nebo vibrační omílací stroje mají pevný plášť a rotující nebo vibrující dno. Takto se v pracovním prostoru uvádí do pohybu masa omílacích tělísek a obrobků. Působením fyzikálních sil vystupuje masa tělísek vzhůru podél stěny pracovního prostoru až do bodu, kde má nulovou kinetickou energii. Na masu zde opět začíná působit gravitace, která způsobí její návrat zpět. Tím je zajištěno velmi intenzívní omílaní ( broušení ) s krátkými pracovními časy.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<