Letecké foto
CNC
Nová hala postupové lisy
DSC_4817
3D
Piktogram

Svařování

Pro potřeby svařování jednotlivých materiálů máme k dispozici technologii odporového svařování .

Odporové svařování se používá pro spojení dvou materiálů položených na sobě. Spojované materiály jsou k sobě přimáčknuty dvěma elektrodami jimiž zároveň prochází elektrický proud. Ocel je oproti měďeným elektrodám špatný vodič, proto v ní při procházení proudu vzniká velký odpor a dojde k lokálnímu ohřátí styčných ploch svařovaných materiálů. Při současném působení tlaku tak dojde k lokálnímu svaření. Vzniklé svary mají velkou pevnost proti usmyknutí ve směru ploch svařovaných materiálů ve srovnání s namáháním kolmo k povrchu svařovaných materiálů. Nejčastěji se užívá bodového odporového svařování, při kterém vznikne svar přibližně o velikosti elektrod.


© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<