Letecké foto
CNC
Nová hala postupové lisy
DSC_4817
3D
Piktogram

Whistleblowing: informace pro zaměstnance o zavedení interního oznamovacího systému 15.12.2023

Představujeme vám vnitřní oznamovací systém, přes který můžete nahlásit protiprávní jednání.

Vážení kolegové, 

představujeme vám vnitřní oznamovací systém, přes který můžete nahlásit protiprávní jednání, s nímž se případně setkáte ve firmě při své práci, a to bez obav z nějakého následného postihu. Při využití tohoto systému bude vaše identita chráněna. Naše společnost KOMAS spol. s r.o. provozuje tento informační systém v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů především proto, aby přispěla k vytvoření transparentního a odpovědného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Systém umožňuje účinně reagovat na různé problémy a nezákonné činnosti, které by mohly ohrožovat naši společnost a její hodnoty. Chceme, aby každý zaměstnanec měl možnost bezpečně a důvěrně hlásit jakékoli obavy týkající se nedodržování právních předpisů, korupce, zneužívání moci či jiného protiprávního jednání.

Proces podání oznámení je jednoduchý, a všechny informace, které poskytnete, jsou důvěrné a budou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete podat oznámení, tak jediným člověkem, který se může dozvědět vaši identitu, bude příslušná osoba, která je ze zákona a pod hrozbou vysokých sankcí vázána mlčenlivostí. Ta vás také bude informovat o prošetřování vašeho oznámení a o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě. V případě, že budete s výsledky postupu nespokojeni, můžete své oznámení podat dále prostřednictvím externího oznamovacího kanálu spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Více podrobností najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Také tato možnost je pro nás samozřejmě významnou motivací, abychom se vašimi oznámeními zabývali s maximální pozorností a řešili je důsledně. Děkujeme každému zaměstnanci, který se v případě, že ve firmě narazí na protiprávní nebo neetické jednání, rozhodne využít tohoto oznamovacího systému a přispěje tak k vytváření spravedlivého pracovního prostředí. Vaše spolupráce a ochota angažovat se jsou nezbytné pro to, aby vnitřní oznamovací systém plnil svůj účel. 

Více informací o podávání oznámení naleznete v aplikaci MUNIPOLIS a na www.komas.cz v sekci whistleblowing.

v Opavě, 6. listopadu 2023

S pozdravem,

________________________

Ing. Grebeníček Lukáš

Ředitel společnosti

KOMAS, spol. s r.o.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<